Svjetski dan svjesnosti o autizmu

“Danas šutim za autizam – Autizam! Stop diskriminaciji”

Da mogu iskazati sve svjetove skrivene u svojoj nutrini, rekli bi vam: Osjećam bol, ali ne mogu ti reći da me boli. Osjećam strah, ali ne mogu ti reći da se bojim. Osjećam tugu, ali ti je ne prepoznaješ. Osjećam užas, ali ne mogu ti reći zašto vrištim. Razumijem sve, ali ne mogu učiniti ono što tražiš od mene. Čujem sve što govoriš o meni, ali ne mogu ti uzvratiti riječima. Osjećam ljubav, ali ne mogu ti reći da te volim. Danas šutim u nadi da će moje misli napokon doprijeti do cilja. Šutim za osobe koje ne mogu reći ništa, a znaju i osjećaju sve.

Danas šutim za autizam!

AUTIZAM je neurorazvojni poremećaj čije su značajke:
– teškoće u socio-emocionalnom reciprocitetu, neverbalnoj i verbalnoj komunikaciji te razvoju, održavanju i razumijevanju socijalnih odnosa
– neobičnosti u ponašanju – ograničeni interesi i aktivnosti te repetitivna ponašanja

POJAVNOST

1 naprama 88
Pojavnost se povećava 10 do 17% svake godine (češći od raka dojke i dječjeg dijabetesa).

KOJI SU PRVI ZNAKOVI POREMEĆAJA?
– Dijete se ne osmjehuje drugima, ne usmjerava vesele izraze lica, ne ostvaruje kontakt pogledom u dobi od 6 mjeseci do godinu dana.
– Vokalizacije prema osobama iz svoje okoline u dobi do godine dana
– Izostaje brbljanje (do 12 mjeseci).
– Dijete ne koristi geste za pokazivanje, pozdravljanje (mahanje), dohvaćanje od 12 mjeseci na dalje.
– Ne koristi nijednu riječ do dobi od 16 mjeseci.
– Ne uči oponašanjem.
– Ne odaziva se na ime.
– Gubitak ranije usvojenih socijalnih vještina i govora.

KOME SE JAVITI?

U Hrvatskoj nema jedinstvenog protokola ranog otkrivanja, dijagnosticiranja i upućivanja u ranu intervenciju, no za savjet, podršku i procjenu možete se javiti

Centar za rehabilitaciju edukacijsko –
rehabilitacijskog fakulteta
Centar za autizam zagreb
Dječja bolnica Klaićeva
psihijatrijska bolnica za djecu i mladež
Kukuljevićeva
SUVAG

Što nakon toga?

ŠTO PRIJE ZAPOČETI S RANOM INTERVENVENCIJOM

– Poticanjem razvoja spontane komunikacije, igre i vještina svakodnevnog života primjerenih dobi djeteta (adaptivne vještine)
– Razvijanjem odnosa sa bliskim osobama iz svoje okoline i vršnjacima

Na taj način potičemo ostvarivanje razvojnih potencijala djeteta te sprečavamo daljnje teškoće te pripremamo dijete za vrtić.

PODRŠKA U PREDŠKOLSKOJ DOBI PODRAZUMIJEVA:

– Ranu intervenciju u obitelji
– Uključivanje u redovni program vrtića (sa i bez podrške pomagača)
– Uključivanje u posebni predškolski program
– Kombinaciju posebnih i redovnih programa

Oblici i intenzitet podrške trebaju biti usklađeni s potrebama svakog pojedinog djeteta i njegove obitelji.

Što nakon toga?

ŠKOLOVANJE!

Pravo na školovanje je osnovno pravo svakog čovjeka.

Uključivanje djeteta s poremećajima iz autističnog spektra u redovni sustav odgoja i obrazovanja nije čin humanosti nego obveza svakog civiliziranog društva.

INKLUZIVNO OBRAZOVANJE PODRAZUMIJEVA STVARANJE ODREĐENIH PREDUVJETA:

Najvažniji preduvjet je stav prihvaćanja, a on se temelji na: Stručnoj, materijalnoj i organizacijskoj podršci školi (edukacija učitelja, osiguravanje stručnog tima i pomoćnika (asistenta) u nastavi, primjerena veličina razreda) da bi učitelji i stručni suradnici mogli pružiti primjerenu podršku za zadovoljenje specifičnih edukacijskih potreba djece s poremećajima iz autističnog spektra kroz individualizirani pristup i suradnju s roditeljima.

Što nakon toga?

ZAPOŠLJAVANJE !

Pravo na rad je osnovno pravo svakog čovjeka.

lako je u Hrvatskoj stopa nezaposlenosti vrlo visoka, stopa nezaposlenosti osoba s poremećajima iz autističnog spektra je 100%.
Oblik zapošljavanje odabire se ovisno o potrebama i mogućnostima svakog pojedinca.

Postojeći oblici zapošljavanja u svijetu su:
– Kompetitivno zapošljavanje
– Zapošljavanje uz podršku
– Zapošljavanje prilagođeno pojedincu
– Samozapošljavanje
– Segregirano (izdvojeno) zapošljavanje

Uključivanje osoba s poremećajima iz autističnog spektra, osim prilike za samoostvarenje, omogućava i ekonomski doprinos društvu u kojem osoba živi.

Što još?

SAMOSTALAN ŽIVOT !

STANOVANJE U ZAJEDNICI UZ PODRŠKU

Odraslost podrazumijeva i odvajanje od roditelja. Za osobe s autizmom to ne bi smjelo podrazumijevati institucionalizaciju. Poznati su različiti oblici podpomognutog stanovanja u zajednici i
– Životne zajednice (različite razine podrške)
– Životne zajednice (vlasništvo)
– Stanovanje “obiteljskog tipa”
– Seosko domaćinstvo

U Hrvatskoj za sada postoje samo dvije takve zajednice u gradu Zagrebu i jedno seosko domaćinstvo u okolici Zagreba.
Na svima nama je da se založimo za ostvarivanje prava ljudi s autizmom, prava na podršku koja će im osim zakonskim propisima i stvarno omogućiti participiranje u svim onim aktivnostima koje društvo nudi drugima (odgojno-obrazovne, zdravstvene, rekreacijske i ostale institucije zajednice) što proizlazi iz poštovanja ljudskih prava, a uvjetovano je uvažavanjem potreba osoba s teškoćama

Priredili:
Savez udruga za autizam Hrvatske
Ljudevita Posavskog 37, 10000 Zagreb Tel: 01 8896 527, www.autizam-suzah.hr
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb Tel: 01 245 7500
Pod pokroviteljstvom Grada Zagreba