Program: DJEČJI CENTAR ZA RAZVOJ I PODRŠKU    

Od 01.06.2018. Udruga „PREVENCIJA“ je započela s provedbom druge godine trogodišnjeg programa „Dječji centar za razvoj i podršku“. Program je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Nositelj program je Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“ , a provodi se u partnerstvu s Udrugom za autizam Sunce Nova Gradiška, Dječjim vrtićem Nova Gradiška i Gradom Nova Gradiška.

Aktivnosti su namijenjene djeci  s teškoćama u razvoju predškolske i rane školske dobi (4-9 godina).

Sadržaji programa su besplatni za korisnike. Aktivnosti koje se provode kroz program su:

  • Logoterapija
  • Senzorna terapija
  • Socijalno-pedagoška potpora
  • Igraonica pripreme za školu (za djecu s odgodom za školu)
  • Glazbena igraonica
  • U Dječjem vrtiću Nova Gradiška, programom je osiguran i rad suradnika za integraciju djece s teškoćama u razvoju.

Za uključivanje djece u aktivnosti programa potrebno je kontaktirati na e-mail udruga.prevencija@gmail.com  ili br telefona 099/783 2568.