Održana humanitarna donatorska večer i koncert

Udruga za autizam Sunce Nova Gradiška zahvaljuje svima koji su podržali ovu humanitarnu akciju koja je održana sa ciljem osvještavanja javnosti o problemima djece i odraslih osoba s autizmom i omogućavanju primjerene skrbi i ugodnog boravka u Odjelu za djecu s autizmom Nova Gradiška i kabinetu za senzornu integraciju.

Veliko HVALA svima koji su nam pomogli u realizaciji ovog događanja, te se nadamo da smo građanima Nove Gradiške pružili ugodnu večer.