Brain Gym radionice

U sklopu projekta “Centar za razvoj djece i mladih” kojeg provodi Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“ uz suradnju s projektnim partnerima: Udruga za autizam Sunce ( Nova Gradiška), Udruga za rad s mladima “BREZA” (Osijek), Dječji vrtić Radost (Novska) i “MI” Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju (Požega), uz već postojeće aktivnosti (Eko igraonica, Glazbena igraonica, Logoterapija, Senzorna terapija, Savjetovanje i psihosocijalna podrška) počinje provedba Brain Gym radionica u trajanju od 11 mjeseci.

logo czrdim finalelement2_A4-flatten

Pozivamo sve zainteresirane za uključivanje u projekt na kontakt:

 

e-mail: centarzarazvoj.prevencija@gmail.com

Mob: 095 593 23 53

Tel:  035 495 690

 

Sve aktivnosti su besplatne.

Korisnici koji su obuhvaćeni projektom su djeca s teškoćama u razvoju te djeca i mladi s problemima u ponašanju.

 

Provedba projekta počela je 06.04.2020.godine i traje do 06.04.2022.godine. Dvogodišnji projekt Udruga „PREVENCIJA“ provodi u partnerstvu s: Udruga za autizam Sunce ( Nova Gradiška), Udruga za rad s mladima “BREZA” (Osijek), Dječji vrtić Radost (Novska) i “MI” Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju. Ukupna vrijednost projekta je 1.470.411,00 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.470.411,00 kuna (100% sufinanciranje). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je odobren unutar poziva u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- Faza I.

Područje provedbe projekta je Nova Gradiška, Novska, Osijek i Požega.

Projektom se osigurava pružanje socijalnih usluga u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju, djecu i mlade s problemima u ponašanju te njihove roditelje. Osiguravanjem pristupačnosti, edukacijom stručnjaka i nabavom sustava za pružanje inovativnih oblika psihosocijalne podrške osigurat ćemo pružanje kvalitetnih socijalnih usluga sukladno potrebama korisnika u lokalnoj zajednici. Istovremeno, sudjelovanjem partnera u projektu, potičemo i širenje mreža socijalnih usluga u zajednicama u kojima iste nisu razvijene.

 

Sadržaj ovog priopćenja je isključivo odgovornost Udruge za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“, i ne odražava nužno stav Europske unije.

Za više informacija o EU fondovima posjetite: www.razvoj.gov.hr i www.strukturnifondovi.hr